Individuální psychoterapie

Nabízím vám individuální psychoterapii a pomoc v těchto oblastech:

  • psychosomatické potíží
  • akutní nebo dlouhodobý stres
  • úzkosti, obavy, smutek, deprese
  • náročné životní situace a krize
  • zvládání konfliktů vnitřních nebo vnějších
  • problémy vztahové a partnerské
  • vyčerpání, únava, přepracovanost, syndrom vyhoření
  • ztráta smysluplnosti života, životních perspektiv a dosavadních hodnot
  • zvýšení sebeúcty a sebehodnoty

Věřím, že hlavním odborníkem na váš život jste vy. Přesto se může stát, že přijde situace, kdy je důležitý spolehlivý a poctivý průvodce, a takto vnímám svou roli terapeuta.

Scroll to top