Psychosomatické poradenství

Opakovaná lékařská vyšetření nepřináší odpovědi na příčinu tělesných obtíží, dlouhodobá leč neúčinné léčka, chronické potíže, únavový syndrom, syndrom vyhoření, potíže pohybového či trávícího aparátu a podobná onemocnění mohou být situace, kdy tělo promlouvá tam, kdy nemůže ozvat duše, že člověku chybí přiměřená péče. Často se frustrace, pracovní či vztahová zátěž a disharmonie, třeba i nenápadná či zdánlivě skrytá, projeví navenek jako tělesná nemoc.  Duševní neklid a napětí se promítá do orgánů, které s naší duší zdánlivě nemají žádnou souvislost. Celostním pohledu na člověka, zohledňující biologickou, psychickou, sociální i spirituální rovinu, však nabízí odpověď, jak s  tělesnými i psychickými potížemi pracovat, a jak najít cestu k uzdravení nebo k zlepšení fyzického i psychického stavu.

Pomohu pochopit řeč, kterou k vám promlouvá tělo. Pomohu najít cestu ke změně. Ke změně životního a komunikačního stylu, ke změně přístupu ke zvládání životních výzev a krizí a k posílení sebehodnoty, tak, aby  vás nekomfort přestal omezovat a oslabila se ne-moc žít svůj autentický život.

Scroll to top