Profil

PRAXE

Soukromá ambulance: Praha 6, Bělohorská 188/157, 169 00 – zde se se mnou můžete setkat při párové a individuální terapii, zaměřené jak na psychosomatické, tak psychické, pracovní, vztahové i jiné otázky. Soukromou praxi kontinuálně provozuji od roku 2014. Budova MONSE, spol. s r.o.

Tulsia clinic: Na Petynce 151/90, Praha 6 – Střešovice, 169 00 – zde pracuji jako rodinný, párový i individuální terapeut, pomáhám klientům najít řešení jejich psychosomatickým, psychických, vztahových, výchovných situací, pomáhám klientův v oblasti osobního růstu, komunikačních dovedností, péče o svou sebehodnotu,  sebeúctu a pod.

Hnízdo zdraví s.r.o.: V tomto zdravotnickém zařízení jsem pracoval v letech 2015 až 2023. Na začátku roku 2024 přešlo Hnízdo zdraví pod síť psychosomatických pracovišť Tulsia clinic.

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.:  Dukelských hrdinů 21, Praha 7, je vzdělávací a poradenská agentura, připravující studenty ke studiu na vysokých školách. Zde od roku 2015 až dosud vyučuji studenty, zajímající se o VŠ studium psychologie.

VZDĚLÁNÍ

DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

 • Sebezkušenostní skupinově komunitní výcvik v PVŠPS
 • Výcvik v Transformační systemické terapii podle V. Satirové
 • Výcvik v psychodynamické psychoterapii
 • Výcvik v systemické rodinné a párové terapii
 • Aktuálně se vzdělávám 3. rokem ve výcviku dětského poradenství a psychoterapie institutu INDEPT
 • Koučovací výcvik podle standardu ICF
 • Výcvik poradenských dovedností
 • Krizová intervence
 • Daseinsanalytický výklad snů
 • Nový model léčby šikany
 • Daseinanalýza v psychoterapii a poradenství
 • Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu
 • Základy existenciální analýzy, logoterapie a logodiagnostiky
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
 • Relaxace a autogenní trénink
 • Rekonstrukce rodiny podle V.Satirové

SUPERVIZE

 • pravidelná individuální i skupinová supervize individuální práce s klienty
 • pravidelná supervize pro rodinnou a párovou terapie
Scroll to top