Honorář

Soukromá ambulance:

Individuální setkání 50 minut ………. 850 Kč

Setkání rodinné a párové poradenství/terapie 60 minut ………. 1800 Kč

(jsou Vám k dispozici 2 terapeuti)

Setkání rodinné a párové poradenství/terapie 90 minut ………. 2700 Kč

(jsou Vám k dispozici 2 terapeuti)

HNÍZDO ZDRAVÍ:

Honorář se řídí aktuálním ceníkem zařízení – www.hnizdozdravi.cz

Scroll to top